Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2014

lavica
Jeśli zauważysz, że jesteś w dołku, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to przestać kopać.
— John Marston
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
lavica
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony
lavica
3744 fefd 500
Reposted fromorchis orchis
lavica
6523 6b5c
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
lavica
9513 94da 500
Reposted fromluvsick luvsick
lavica
9654 4c4e
Reposted fromblankspacee blankspacee
lavica
5559 76e2 500
Reposted fromstonedinparadise stonedinparadise
lavica
3608 ddee
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
lavica
5086 3dd3
Reposted fromcrystallove crystallove viawuszi wuszi
lavica
3658 a66e 500
Reposted fromYuei Yuei
lavica
4397 7282
Reposted fromhuntersouls huntersouls

December 06 2014

lavica
lavica
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic
lavica
I od stóp aż do głowy 
Jestem bombą wrażliwą na dotyk 
— CKOD
lavica
View image: tumblr mipr8ry37 b1qjf3u1o1 1280
Reposted fromweightless weightless
lavica
3620 b112
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
lavica
lavica
Reposted frombluuu bluuu
lavica
lavica
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl